ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนธันวา
18 มกราคม 2562 เวลา 16:06:04
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง (โควตา ปวส.)ผลการพิจารณาคัดเลือก นร. นศ เข้าศึกษาต
11 มกราคม 2562 เวลา 15:55:46
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง (โควตา ปวช.)ผลการพิจารณาคัดเลือก นร. นศ เข้าศึกษาต
11 มกราคม 2562 เวลา 15:52:33
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง การสมัครเข้าศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชุมพร( ระบบออนไลน์
11 มกราคม 2562 เวลา 15:47:10
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ปิดสถานศึกษา/งดการจัดการเรียนการสอน
3 มกราคม 2562 เวลา 14:46:04
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนั
19 ธันวาคม 2561 เวลา 16:31:36
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำ
19 ธันวาคม 2561 เวลา 08:51:37
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2562
7 ธันวาคม 2561 เวลา 13:30:19
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนนักศึกษษ ประจำปีการศึกษา 2562 เ
29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:58:03
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:06:55
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง งบทดลองเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2562
8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:23:38
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Centra
5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:15:08
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง แบบฟอร์ม สผ.3-5
2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:43:19
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง แบบฟอร์ม สผ.2
2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:42:58
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Center Lab
31 ตุลาคม 2561 เวลา 14:13:01
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติ
24 ตุลาคม 2561 เวลา 16:13:37
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง งบทดลองจ่ายประจำเดือน กันยายน 2561
19 ตุลาคม 2561 เวลา 13:38:47
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง งบทดลองจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2561
20 กันยายน 2561 เวลา 10:33:20
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง งบทดลองจ่ายประจำเดือน กรกฏาคม
20 สิงหาคม 2561 เวลา 10:45:50
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง งบทดลองจ่ายประจำเดือน มิถุนายน
9 สิงหาคม 2561 เวลา 10:46:15
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง คู่มือID PLAND สสอ.
29 มิถุนายน 2561 เวลา 09:43:36
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง คู่มือแนวทางขับเคลื่อน-PLC
29 มิถุนายน 2561 เวลา 09:25:14
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง คู่มือID PLAND สสอ.
29 มิถุนายน 2561 เวลา 09:23:42
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง งบทดลองจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม
29 มิถุนายน 2561 เวลา 09:03:18
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์การรับสัญญาณโทรทัศน์
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 16:01:33
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง งบทดลองจ่ายประจำเดือนเมษายน 2561
21 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:37:09
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง งบทดลองจ่ายประจำเดือนมีนาคม 2561
8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:14:44
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนนักศึกษา ปวส
5 เมษายน 2561 เวลา 14:03:03
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนนักศึกษาระดับ ป
5 เมษายน 2561 เวลา 13:06:50
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส
30 มีนาคม 2561 เวลา 15:23:59
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช
30 มีนาคม 2561 เวลา 15:20:25
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวดที่ 5 ปี 256
19 มีนาคม 2561 เวลา 10:09:21
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด4 ประจำ
22 มภาพันธ์ 2561 เวลา 09:49:46
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
2 มภาพันธ์ 2561 เวลา 15:33:35
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรเทคโนโลย
30 มกราคม 2561 เวลา 08:50:15
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต
18 มกราคม 2561 เวลา 15:48:59
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง การจัดงานพิธีมอบประกาศให้แก่ นักศึกษาที่สำเร็จการศ
18 มกราคม 2561 เวลา 15:46:42
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโน
18 มกราคม 2561 เวลา 15:44:03
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรว
18 มกราคม 2561 เวลา 15:40:32
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือก นักศึกษา เข้าศึกษาต่อหลักสูตร
12 มกราคม 2561 เวลา 17:02:06
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือก นักศึกษา เข้าศึกษาต่อหลักสูตร
12 มกราคม 2561 เวลา 17:01:13
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้อง
11 มกราคม 2561 เวลา 16:12:22
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้าง Ap
28 ธันวาคม 2560 เวลา 15:33:28
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมื
28 ธันวาคม 2560 เวลา 09:33:27
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงอาคารช่างก
27 ธันวาคม 2560 เวลา 16:47:51
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ปรับปรุงร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภ
25 ธันวาคม 2560 เวลา 15:58:38
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ปรับปรุงร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภ
23 ธันวาคม 2560 เวลา 14:20:40
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเ
23 ธันวาคม 2560 เวลา 14:15:36
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา ปรับปรุงอาคารแผนกว
22 ธันวาคม 2560 เวลา 10:46:34
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง พิจารณาคัดเลือก นักเรียน เข้าศึกษาต่อหลักสูตร (ปวส
20 ธันวาคม 2560 เวลา 13:23:56
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ชุดคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส
19 ธันวาคม 2560 เวลา 09:23:03
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้าง Appli
19 ธันวาคม 2560 เวลา 09:21:52
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง พิจารณาคัดเลือก นักเรียน เข้าศึกษาต่อหลักสูตร (ปวส
19 ธันวาคม 2560 เวลา 08:44:53
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะวิ
18 ธันวาคม 2560 เวลา 13:49:02
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง คู่มือการทำโครงการวิทยาลัยเทคนิคชุมพร2560
24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:40:18
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ(โควตา) ประจำปีการศึก
23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:02:39
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง เอกสารรายละเอียดและเกณฑ์การตัดสิน สุดยอดนวัตกรรมอา
14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:44:33
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง เอกสารรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะงานปูน 2560
31 ตุลาคม 2560 เวลา 11:17:47
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมเสมือนจริงแบ
24 กรกฏาคม 2560 เวลา 14:41:03
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที
3 กรกฏาคม 2560 เวลา 09:50:27
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(วิทยาลัยเทคน
28 มิถุนายน 2560 เวลา 11:54:08
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที
14 มิถุนายน 2560 เวลา 12:06:29
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคาชุดเครื่องมือประจ
14 มกราคม 2560 เวลา 11:54:55
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา โควตา (ปวช.-ปวส.) เพิ่มเต
12 มกราคม 2560 เวลา 17:01:18
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง คุณลักษณะทั่วไปเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน วท.เทคนิ
12 มกราคม 2560 เวลา 08:54:02
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเทคโนโลยีบัณทิต (ทล.บ.
11 มกราคม 2560 เวลา 16:52:05
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ปวส.1 ปวช.1 ค่า
11 มกราคม 2560 เวลา 08:32:24
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง เอกสารสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพา
5 มกราคม 2560 เวลา 14:28:26
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนฯ ๒๕๕๙
5 มกราคม 2560 เวลา 13:43:55
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา (ปวส) โควตา
30 ธันวาคม 2559 เวลา 17:35:11
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา (ปวช) โควตา
30 ธันวาคม 2559 เวลา 17:27:15
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ใบสมัครประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ 2559
28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:21:15
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง แก้ไข แบบงานปูน
28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:19:11
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะงานปูน 2559
28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:17:40
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะงานไม้ 2559
28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08:57:22
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง แจ้งรายละเอียดการแข่งขันทักษะงานไม้ งานปูน ระดับภา
28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08:53:33
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง คุณลักษณะเฉพาะครุภันฑ์ เครื่องเชื่อมเสมือนจริงเเบบ
22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18:07:42
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเชื่อมเสมือนจริ
22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18:06:45
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเชื่อมเสมือนจริ
22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18:06:19
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง เอกสารประกอบประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ
22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18:05:40
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร
22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17:45:56
อ่านทั้งหมด