ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ(โควตา) ประจำปีการศึก
23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:02:39
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง เอกสารรายละเอียดและเกณฑ์การตัดสิน สุดยอดนวัตกรรมอา
14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:44:33
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง เอกสารรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะงานปูน 2560
31 ตุลาคม 2560 เวลา 11:17:47
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมเสมือนจริงแบ
24 กรกฏาคม 2560 เวลา 14:41:03
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที
3 กรกฏาคม 2560 เวลา 09:50:27
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(วิทยาลัยเทคน
28 มิถุนายน 2560 เวลา 11:54:08
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที
14 มิถุนายน 2560 เวลา 12:06:29
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคาชุดเครื่องมือประจ
14 มกราคม 2560 เวลา 11:54:55
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา โควตา (ปวช.-ปวส.) เพิ่มเต
12 มกราคม 2560 เวลา 17:01:18
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง คุณลักษณะทั่วไปเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน วท.เทคนิ
12 มกราคม 2560 เวลา 08:54:02
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเทคโนโลยีบัณทิต (ทล.บ.
11 มกราคม 2560 เวลา 16:52:05
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ปวส.1 ปวช.1 ค่า
11 มกราคม 2560 เวลา 08:32:24
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง เอกสารสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพา
5 มกราคม 2560 เวลา 14:28:26
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนฯ ๒๕๕๙
5 มกราคม 2560 เวลา 13:43:55
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา (ปวส) โควตา
30 ธันวาคม 2559 เวลา 17:35:11
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา (ปวช) โควตา
30 ธันวาคม 2559 เวลา 17:27:15
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ใบสมัครประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ 2559
28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:21:15
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง แก้ไข แบบงานปูน
28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:19:11
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะงานปูน 2559
28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:17:40
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะงานไม้ 2559
28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08:57:22
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง แจ้งรายละเอียดการแข่งขันทักษะงานไม้ งานปูน ระดับภา
28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08:53:33
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง คุณลักษณะเฉพาะครุภันฑ์ เครื่องเชื่อมเสมือนจริงเเบบ
22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18:07:42
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเชื่อมเสมือนจริ
22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18:06:45
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเชื่อมเสมือนจริ
22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18:06:19
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง เอกสารประกอบประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ
22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18:05:40
อ่านทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชุมพร.
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร
22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17:45:56
อ่านทั้งหมด